DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall ha ofert diferents sessions informatives dels serveis i recursos que ofereix DIXIT.

Les visites guiades s’han adreçat a estudiants de cicles formatius de grau superior de diferents instituts de les comarques gironines (Integració Social, Educació Infantil i Animació Sociocultural i Turística), a estudiants dels graus de l’àmbit social de la Universitat de Girona (Educació Social, Pedagogia, Psicologia i Treball Social) i a professionals del Servei d’Atenció Domiciliària i d’Atenció a la Dependència.