[actualització 10 de setembre de 2020]

Publicació de la resolució definitiva d’organitzacions seleccionades.

[actualització 4 de juny de 2020]

Publicació de la resolució provisional d’organitzacions seleccionades > el termini per presentar al·legacions és fins el 18 de juny de 2020, inclòs.

[actualització 1 de maig de 2020]

Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

[actualització 9 d’abril de 2020]

Degut a les possibles afectacions per la crisi sanitària pel COVID-19, ampliem el termini per enviar esmenes de documentació fins el dia 20 d’abril de 2020, inclòs.

[actualització 18 de març de 2020]

Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses:
Relació provisional de sol·licitud admeses i excloses > el termini per a enviar esmenes és el dia 9 d’abril de 2020, inclòs.


La Fundació ofereix programes de suport als Espais de Reflexió Ètica dels Serveis Socials (ERESS) que consisteixen en sis sessions d’assessorament amb professionals de l’ètica. A tal efecte, obre la convocatòria d’atorgament d’accions de suport per al 2020 destinades a quinze candidatures que acompleixin els requisits establerts a les bases reguladores.

Aquestes sessions estan dissenyades per tal d’oferir un complement formatiu en metodologia deliberativa, promoure la transferència de coneixement i eixamplar la pràctica de l’ètica en les organitzacions de l’àmbit dels serveis socials. Estaran adreçades a ERESS o estructures similars, com ara comitès d’ètica.

El requisit per a optar a l’ajut és estar constituït com a ERESS (o estructura similar els membres de la qual han d’haver realitzat una formació prèvia en metodologia deliberativa).

Resolucio i bases reguladores per a la convocatòria 2020

Per a més informació i dubtes sobre la convocatòria, contacteu amb nosaltres (info@campusarnau.org o tel. 972 104 215).