Eina en línia que recull projectes d’intervenció amb joves en contextos d’immigració recollits gràcies a la col·laboració de diverses entitats i organismes del territori català.

Aquest Banc de projectes pretén reunir la informació sobre els projectes que s’han anat desenvolupant entorn als joves d’origen immigrat i entorn als joves en general que viuen en barris i poblacions on la presència de població immigrada és significativa.

Amb la creació d’aquest Banc de projectes es pretén:

  1. Reunir el màxim d’informació possible entorn a les accions endegades per institucions i entitats que tenen com a focus principal els joves que viuen en contextos d’immigració.
  2. Posar a l’abast dels professionals aquesta informació per tal d’afavorir l’intercanvi i el coneixement de les experiències desenvolupades.
  3. Facilitar l’anàlisi i la valoració de les intervencions que s’han estat desenvolupant els darrers anys, per tal de poder posar en valor i potenciar els encerts i identificar nous reptes i mancances.

El Banc de projectes, però, resta obert. Per això, us demaneu que si teniu notícia d’entitats, professionals o institucions que han realitzat alguna iniciativa en aquest àmbit ens faciliteu el contacte a fi que ens hi puguem adreçar i anar ampliant aquest Banc i la informació pugui ser cada vegada més completa (dixit.girona@campusarnau.org).

http://www.campusarnau.org/bancdeprojectes