El passat mes d’octubre vam rebre els socis del projecte Erasmus+ Get Out the Loop a Girona per identificar bones pràctiques que evitin la cronificació de la pobresa. Vam conèixer les següents accions:

  • Trobades amb sostre del Centre d’Acolliment La Sopa
  • Sessions d’acollida a persones nouvingudes de l’Ajuntament de Girona
  • Tallers d’Estudi amb famílies de la Fundació SER.GI
  • Les diferents iniciatives que porten a terme la Fundació Oscobe
  • Espai Jove el Güell de l’Ajuntament de Girona
  • Support Fundació Tutelar de Girona
  • Can Xapes, un projecte d’AD’Iniciatives Socials

Moltes gràcies a tothom pel seu temps!