Bones pràctiques COVID19

Recull i anàlisi d’experiències innovadores en l’àmbit de la intervenció social, sorgides arran de la pandèmia provocada per la Covid-19

Aquest espai web comprèn un recull de bones pràctiques aportades per les entitats i organitzacions així com una col·lecció d’estudis de cas i una guia per a la transferència del coneixement generat, amb l’ànim d’aprofitar-ho més enllà de la situació d’emergència social i sanitària.

El projecte s’impulsa des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i està vehiculat per la Fundació Campus Arnau d’Escala i DIXIT Girona.

Foto: Drug Addiction Clinic Vita. https://www.vperemen.com/