Direcció General

Lluís Marroyo Molina


Tècnic de projectes

Paolo Leotti


Secretaria

Jakob Bühlmann Quero


DIXIT Girona

Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall

Èlia Llinàs Serradell