Aquesta activitat formativa segueix el model de continguts que recomana el Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya per tal de poder formar part d’un Espai de Reflexió Ètica en Serveis Socials.

L’objectiu del curs és dotar als professionals de les habilitats per a l’abordatge de problemàtiques ètiques de l’àmbit dels serveis socials, que els professionals tinguin la capacitat d’analitzar i resoldre casos pràctics en profunditat, així com construir codis ètics i codis deontològics.

Continguts:
Primera sessió

  • Revisió dels principals conceptes ètics
  • L’ètica de la cura: ampliació
  • Casos pràctics

Segona sessió

  • La deliberació en ètica aplicada i bioètica
  • Proposta de metodologia
  • Casos pràctics

Tercera sessió

  • Alguns dels principals conflictes i dilemes ètics en els ERESS
  • Casos pràctics

Quarta sessió

  • Les institucions com a entitats èticament responsables
  • L’ètica com a element transversal: els valors, els codis ètics i els codis deontològics

Dates: 8, 15, 22, 29 de juny de 2022
Lloc: Internet. Plataforma Zoom Fundació Campus Arnau d’Escala
Durada: 20 hores (16 h en línia + 4 h treball individual)
Horari: de 9h a 13h.
Més informació i programa detallat del curs aquí