Observatori d'Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària

L’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària va néixer l’any 2003 amb l’objectiu de respondre als problemes ètics que sorgeixen en els camps de referència. La seva creació fou pionera en l’àmbit ja que no va ser fins el 2010 que es creà el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

L’Observatori es va establir a la Fundació Campus Arnau d’Escala i també és reconegut com una estructura investigadora de la Universitat de Girona.

Objectius

Els objectius generals de l’Observatori són fomentar una cultura professional i ciutadana basada en valors morals presents en les pràctiques socials, psicoeducatives i sociosanitàries i promoure una ètica que respecti els valors continguts en la Declaració Universal de Drets Humans.

Els objectius específics de l’Observatori són:

 • Promoure la investigació bàsica i aplicada en les àrees social, psicoeducativa i sociosanitària.
 • Transferir els resultats de la recerca en publicacions dirigides a professionals de diferents àmbits d’actuació social, psicoeducativa i assistencial; i en publicacions científiques especialitzades i en qualsevol esdeveniment, comunicacions, conferències, congressos i programes de formació.
 • Promoure el debat i introduir el pensament ètic en els fòrums dirigits a treballadors socials, psicoeducatius i sanitaris.
 • Dissenyar i oferir una gamma de serveis sobre ètica aplicada a l’àmbit social, com a codificació ètica d’elaboració o seguiment de les àrees ètiques i dins de les institucions i organitzacions.

Equip

 • Anna Quintanas Feixas, Directora
 • Lluís Marroyo Molina, Director Gerent Fundació Campus Arnau d’Escala
 • Jakob Bühlmann Quero, Secretari Tècnic Fundació Campus Arnau d’Escala
 • Èlia Llinàs i Serradell, Responsable DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials

Col·laboradors

Grup Eva de Recerca en Bioètica (Universitat de Girona i Fundació Campus Arnau d’Escala):
 • Carla Carreras Planas, Professora de Filosofia, Universitat de Girona
 • Carme Majó Roviras, Infermera UCI, Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
 • Núria Masnou Burralló, Metgessa, Coordinadora de Trasplantaments, Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
 • Isabel Mestres Alcaraz, Treballadora Social, Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
 • Anna Moral Torres, Psicooncòloga, ICO-Girona, Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
 • Joana Ripoll Mas, Metgessa especialista Medicina Interna, Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Han estat membres de l'Observatori:
 • Joan Canimas Brugué, Professor de la Facultat d’Educació i Psicologia, Universitat de Girona, Coordinador Científic de l’Observatori, 2003-2016
 • Joan Manuel del Pozo Álvarez, Síndic de la Universitat de Girona, Director de l’Observatori, 2013-2016
 • Francesc Xavier Pereda Gámez, magistrat, Director de l’Observatori, 2009-2013
 • Carles Cruz Moratones, magistrat, Director de l’Observatori, 2004-2008
 • Jaume Bellera Solà, llicenciat en Filosofia, tècnic professional de l’Observatori, 2010-2013
 • Marta Piany, psicòloga, tècnica professional de l’Observatori, 2010-2013

Entitats i Organismes col·laboradors

Treballem en els àmbits de l’acció social, psicoeducativa i sociosanitària.

Actuacions


L'Observatori d'Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària organitza la seva tasca en quatre eixos principals:

Recerca

La recerca és l’aportació dels altres tres eixos: formació, consultoria i divulgació. D’aquesta manera, l’Observatori concentra la major part de la seva activitat per generar coneixements innovadors que es poden transferir.

Formació

La formació es centra en proporcionar als professionals les habilitats necessàries per aplicar a les seves pròpies pràctiques la dimensió ètica com a valor d’alta qualitat.

Assessorament i consultoria

L’Observatori realitza estudis, informes i directrius per millorar les pràctiques professionals. El seu objectiu és ser un servei de qualitat dirigit a tot tipus d’organitzacions, empreses i administracions públiques interessades en temes ètics.

Divulgació

L’Observatori organitza regularment seminaris i simposis per presentar les seves pròpies línies de treball al públic interessat. També publica els resultats del seu treball a través de llibres i articles científics.

Darreres actuacions de l'Observatori

Formació

Cap al bon tracte a les persones grans en l’àmbit residencial i comunitari

Abril 2018 Jornada Cap al bon tracte a les persones grans en l’àmbit residencial i comunitari que…


Formació

Introducció pràctica a l’ètica deliberativa

Novembre 2017 Introduir en la deliberació de problemàtiques i situacions ètiques pròpies de…