Recollida sistemàtica de projectes, programes i intervencions desenvolupats en barris receptors d’immigració que tenen com a principal població destinatària als joves d’origen immigrat. Projectes realitzats per institucions públiques, entitats del tercers i associacions.

Creació d’un blog de consulta dels projectes recollits.

Dins el marc del PROSPECTSASO Prospectiva Transfronterera Sanitària i Social – Programa Interreg POCTEFA 2014-2020.