Equal Treatment, donar suport als drets i l’accés de les persones amb discapacitat intel·lectual als serveis de salut, és un projecte de cooperació europea finançat amb el programa Erasmus+.

Malgrat les nombroses recomanacions polítiques de la Unió Europea sobre la salut de les persones amb discapacitat i els seus drets d’accés als serveis sanitaris, les persones amb una discapacitat d’aprenentatge moren, de mitjana, 16 anys abans que la població general, i tenen 4 vegades més probabilitats de morir per causes susceptibles de rebre una atenció sanitària de qualitat

Per això, aquest projecte se centrarà en donart suport als drets i l’accés de les persones amb discapacitat intel·lectual als serveis d’atenció sanitària secundària i terciària.

Resultats:

  1. Polítiques més eficaces per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lecutal als serveis sanitaris.
  2. Reducció de les barreres d’accés de les persones amb discapacitat intel·lectual als serveis sanitaris.
  3. Formació més eficaç del personal sanitari per a interactuar amb les persones que viuen amb el VIH.
  4. Major i millor col·laboració entre el personal sanitari i altres professionals de suport.

Els beneficiaris del projecte son metges, infermeres, personal administratiu dels serveis sanitaris secundaris i terciaris (personal sanitari); educadors, psicòlegs, treballadors socials, etc. que fan costat a les persones que viuen amb el VIH (professionals de suport) i les persones amb discapacitat intel·lectual.

Socis del projecte: