FAR és un projecte en xarxa que té l’objectiu de reduir l’aïllament de les persones grans a la ciutat de Girona. A la vegada pretén sensibilitzar la societat sobre la importància del treball de les generacions anteriors en la construcció de l’estat del benestar present. Per identificar les persones grans en situació de soledat no volguda fem ús de la xarxa  d’entitats participants i altres recursos comunitaris (centres d’atenció primària, centres  cívics, farmàcies, casals de gent gran, comerços, etc.).

Treballem la història de vida amb les persones per identificar els aspectes més satisfactoris  de  la  seva biografia. A partir d’aquí, desenvolupem activitats que els ajudin a tornar a connectar amb l’entorn i que fomentin la seva participació social.

L’avaluació de l’impacte del projecte en termes de millora de la qualitat de vida de les persones és un dels eixos principals de FAR.

Per dur a terme aquesta iniciativa comptem amb un equip integrat per voluntaris, estudiants de la Universitat de Girona i professionals de l’àmbit de l’atenció a les persones grans.

El projecte FAR ha estat finançat per l’Obra Social La Caixa en la convocatòria de l’any 2016 i per DipSalut.