La Fundació impulsa i participa en diferents projectes, tant a nivell local com europeu, orientats a la millora del coneixement i a la construcció d’eines que permetin una millor atenció a les persones. En aquestes iniciatives es troben els professionals dels serveis socials, els investigadors, les persones ateses i els agents públics amb l’objectiu principal de millorar la qualitat de vida dels col·lectius més desfavorits de la nostra societat.

Boomering, contrastar les informacions falses amb esperit autocrític

Eines pel foment de l’esperit crític entre els joves. El projecte europeu Boomering per a la lluita…


Get Out of the Loop

GOL (Get out of the Loop) és un projecte de cooperació europea per a la identificació de bones…


Ad-Choisir

Ad-Choisir. From guardianship to Supported Decision-Making of persons with disabilities Aquest…


Ètica aplicada als serveis socials: Biblioteca de casos

La biblioteca de casos és un recull dels casos tractats en els diferents Espais de Reflexió…


TOPHOUSE

TOPHOUSE és un projecte que pretén definir, refinar i establir formalment les competències dels…


I Decide. Supported decision making using digital literacy and numeracy skills

Projecte que té com a primer objectiu potenciar les habilitats i oferir eines a les persones amb…


Laboralment

Aquest projecte té per objectiu reduir els comportaments estigmatitzadors, apoderar les persones…